F-SECURE RESELLER VIP PORTAL TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä

F-Secure Corporation 

Business ID 0705579-2

 

Osoite

F-Secure Oyj 

Tammasaarenkatu 7 

PL 24 

00181 Helsinki 

Tel. +358 9 2520 0700 

Fax +358 9 2520 5001  

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on F-Secure Reseller VIP portaalin käyttäjätilihallinta. Portaali tarjoaa F-Securen 

kuluttajatuotteiden markkinointimateriaaleja, tuotetietoa, e-oppimismahdollisuuksia ja yritystietoa.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään ainoastaan nimen, kielen, yhteystiedot, yrityksen nimen ja sähköpostiosoitteen, jotka ovat 

tarpeellisia F-Secure Reseller VIP portaalin käyttöoikeuksien hallinnoimiseen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen tietolähteenä on ainoastaan F-Secure Reseller VIP portaalin rekisteröitymiskaavake, joka sijaitsee F-

Secure verkkosivulla.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta F-Secure konsernin ulkopuolelle tai muille kolmansille osapuolille. Tietyt F-Securen 

konserniyhtiöt saattavat käsitellä tietoja portaalin ylläpidon ja päivityksen yhteydessä. Osa tytäryhtiöistämme sijaitsee 

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Eräät F-Securen toimistot sijaitsevat Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolella. Jos henkilötietoja siirrettään ETA:sta 

ETA:n ulkopuolelle, F-Secure sitoutuu varmistamaan henkilötietojen turvallisen käsittelyn tarpeellisilla suojatoimilla 

kuten laissa vaaditaan käyttämällä oikeita sopimuksellisia suojatoimia kyseisille tiedon siirtäjille, (esimerkiksi 

käyttämällä tiedonsiirtoon liittyviä Euroopan Unionin hyväksymiä lausekkeita).

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysinen turvallisuus 

Tiedot ovat fyysisesti suojattu sisäisessä ja / tai ulkoisessa korkean turvaluokituksen datakeskuksessa / palveluissa, 

jotka edellyttävät valtuutetun henkilön täyttä tunnistamista relevantilta turvallisuushenkilöstöltä ennen kuin 

valtuutettu henkilö voi käyttää fyysisiä tiedostoja.

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ainoastaan valtuutettu henkilö oikealla käyttäjätunnuksella ja salasanalla on sallittu ja pystyy käyttämään relevanttia 

tietojärjestelmää. Kirjautumisien auditointi on paikallaan ja aina aktivoituna.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella henkilöllä, joka on rekisteröitynyt F-Secure Reseller VIP portaalin, on oikeus tarkistaa hänen tallennetut 

henkilötietonsa kyseisestä rekisteristä. Henkilön tulee ottaa yhteyttä F-Secure Corporaatioon oheisen verkkosivun 

kautta (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact).

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella henkilöllä, joka on rekisteröitynyt F-Secure Reseller VIP portaalin, on oikeus vaatia oikaisemaan hänen 

tallennetut henkilötietonsa kyseisessä rekisterissä. Henkilön tulee ottaa yhteyttä F-Secure Corporaatioon oheisen 

verkkosivun kautta (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact).

 

Muut henkilötiedon käsittelyyn liittyvät oikeudet

F-Secure pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

 

Yhteystiedot henkilötietoihin liittyvissä asioissa

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen, ole hyvä ja ota yhteyttä:

 

F-Secure Corporation

Tammasaarenkatu 7

PL 24

00181 Helsinki

Finland

 

http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact