Platná e-mailová adresa. Všetky e-maily zo systému budú odesielané na túto adresu. E-mailová adresa nebude zverejnená a použije sa len, pokiaľ si vyžiadate nové heslo alebo požiadate o zasielanie noviniek alebo upozornení e-mailom.